α’ εξάμηνο: 
Εισαγωγή στην Κλασσική Φιλολογία (κ. Μαρκαντωνάτος-κα Ξανθάκη): Σάββατο 10 Μαρτίου, 2018, 12-4
Επική Ποίηση: Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, 9-12πμ
γ’ εξάμηνο:
Δραματική Ποίηση -Ευριπίδης Παρασκευή 16 Μαρτίου, 5-9μμ
Κείμενα Ύστερης Αρχαιότητας: Παρασκευή 23 Μαρτίου, 4-7μμ
Μάθημα Επιλογής: Μέση Νέα Κωμωδία/ Αλεξανδρινοί Γραμματικοί, Παρασκευή 30 Μαρτίου, 6-9μμ
Share This