Σας ενημερώνουμε ότι την αίτηση για εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας θα μπορείτε να βρείτε στο link: http://class-phil.kalamata.uop.gr/wp-content/uploads/2014/12/aitisi-diplomatiki.docx. Μετά από συνεννόηση με διδάσκοντα, μπορείτε να αποστείλετε την αίτησή σας σε ηλεκτρονική μορφή (επισυναπτόμενη την αίτηση σε ένα e-mail στο class-phil@uop.gr) μέχρι 10 Ιανουαρίου 2015.

Share This