Σας ενημερώνουμε ότι προκειμένου να εκλεγεί ο εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών στην Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας, θα πρέπει να υποβληθούν οι υποψηφιότητες μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014 στην Γραμματεία με ηλεκτρονικό μήνυμα ή αυτοπροσώπως στην Γραμματεία. Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές των δύο μεταπτυχιακών προγραμμάτων (Ηθική Φιλοσοφία και Αρχαία Ελληνική Φιλολογία).

Το Σάββατο 08 Μαρτίου 2014 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών στην Καλαμάτα. Θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για το πρόγραμμα και την διαδικασία των εκλογών.

Share This