Πρόγραμμα Συνεδρίου στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει διεθνές επιστημονικό συνέδριο σχετικά με τη μελέτη του Αθηναϊκού Δράματος και της Αττικής Ρητορείας με θέμα: Ποιητής και Ρήτορας: Μια Συμβιωτική Σχέση στη Δημοκρατική Αθήνα. Το τετραήμερο αυτό συνέδριο, στο πλαίσιο του οποίου θα εγκαινιαστεί το Εργαστήριο Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης και θα εορταστεί η δεκαετής επέτειος λειτουργίας του Τμήματος Φιλολογίας, σκοπό έχει να εξετάσει τη στενή και αλληλοεξαρτώμενη σχέση μεταξύ του δραματικού ποιητή και του ρήτορα εντός του ιστορικού περιγράμματος της αθηναϊκής δημοκρατίας. Το εν λόγω συνέδριο θα αποτελέσει πόλο έλξης για ένα ευρύτατο φάσμα διεθνώς διακεκριμένων ερευνητών και μελετητών, οι οποίοι μάλιστα ειδικεύονται σε ποικίλους τομείς της σπουδής του Αρχαίου Θεάτρου και της Αττικής Ρητορείας. Αυτή η σημαντική επιστημονική συνάντηση στοχεύει στο να θέσει καίρια ερωτήματα αναφορικά με τον τρόπο, με τον οποίον τα έργα της τραγικής και κωμικής ποίησης, που συντέθηκαν στην κλασική και μετακλασική περίοδο, απηχούν πολιτικές αντιπαραθέσεις και κοινωνικές συγκρούσεις, όπως αυτές έχουν τωόντι προβληθεί με ιδιαίτερη ευγλωττία και ενάργεια μέσα από τα περιλάλητα δημιουργήματα της Αττικής Ρητορείας. Δεν αποτελεί πράγματι έκπληξη το γεγονός ότι η εντυπωσιακή αλληλεξάρτηση που μπορεί να εντοπιστεί μεταξύ των ειδικών ενδιαφερόντων και των ελατηρίων δράσης των ποιητών και των ρητόρων κατέχει κεντρική θέση μέσα στο πλαίσιο ενός πολυσύνθετου και πολυδύναμου διαλόγου, σχετικού κυρίως με τους συναρπαστικούς τρόπους, με τους οποίους το αθηναϊκό δράμα του 5ου και του 4ου αιώνα π.Χ. αξιοποίησε και ενεργοποίησε περαιτέρω όχι μόνο τα ήδη ιδιαζόντως λεπτουργημένα σχήματα λόγου αλλά και την κοινωνική και πολιτική σημασία της ρητορείας και της ρητορικής τέχνης.

Επιπλέον, το εν επικεφαλίδι συνέδριο αποσκοπεί στο να συμβάλει δημιουργικά στην εις βάθος διερεύνηση της εκτεταμένης επίδρασης που άσκησε η Αττική Ρητορεία ως υπολογίσιμη ηθική και παιδευτική δύναμη πάνω στο Αττικό Δράμα. Θεωρούμε ότι τόσο ο ποιητής όσο και ο ρήτορας επιδιώκουν να προσδώσουν βάθος και κύρος στα κεντρικά σημεία του έργου τους και να αναδείξουν ακόμη περισσότερο τα αξονικά θέματά τους μέσα από την ευρεία χρήση της ρητορικής τέχνης, ενώ ταυτόχρονα, μέσω ενός επιδέξιου χειρισμού των προγεγενημένων, αναστοχάζονται το παρελθόν και θέτουν απαράβατα κριτήρια για τη διαμόρφωση του μέλλοντος. Το ως άνω συνέδριο, ως εκ τούτου, επιδιώκει να προβάλει, στο μέτρο του δυνατού, την κοινή πρόθεση του δραματικού ποιητή και του ρήτορα να δημιουργήσουν ευνοϊκές συνθήκες εσωτερικής σταθερότητας στη δημοκρατική Αθήνα, καθώς και να προσδώσει ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του δράματος και της ρητορικής ως σημαντικότατα πολιτικά και κοινωνικά εργαλεία κριτικής και αξιολόγησης.

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, Πρόεδρος του Τμήματος Φιλολογίας, Διευθυντής του

Εργαστήριου Αρχαίας Ρητορικής και Δραματικής Τέχνης

Ελένη Βολονάκη, Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Εργαστηρίου Αρχαίας Ρητορικής

και Δραματικής Τέχνης

Τόπος Διεξαγωγής: Κεντρικό Αμφιθέατρο

Για περισσότερες πληροφορίες παράκληση να επικοινωνήσετε με την Επίκουρη

Καθηγήτρια Ελένη Βολονάκη (volonaki@uop.gr και evolonaki2003@yahoo.co.uk)

Share This