Πρόγραμμα Επαναληπτικής Εξεταστικής

Επαναληπτική Εξεταστική Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

12/10/2018, 6-9μμ Αλεξανδρινοί Γραμματικοί / Μέση Νέα Κωμωδία
12/10/2018, 6-9 μμ Εισαγωγή στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
13/10/2018 12-4 Ευριπίδης
19/10/2018, 6-9μμ Φιλοσοφία/Ελληνιστική Ποίηση
20/10/2018, 12-3μμ, Παλαιογραφία Παπυρολογία
25/10/2018, 6-9μμ Όμηρος
26/10/2018, 12-4μμ Αισχύλος-Σοφοκλής
Share This