Χαιρετισμός της Συντονιστικής Επιτροπής

Με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζουμε στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία». Το πρόγραμμα έχει στόχο την εμβάθυνση στην Αρχαία Ελληνική Φιλολογία και την εξέλιξη των σπουδαστών σε επιστήμονες υψηλού επιπέδου, ικανούς να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Σε μία εποχή ταχύτατης τεχνολογικής εξέλιξης και παγκοσμιοποίησης της γνώσης και της οικονομίας οι Κλασσικές Σπουδές παραμένουν σταθερά βασικός άξονας Πολιτισμού και Παιδείας. Πρωτοστατούν σε πολλούς τομείς της παγκόσμιας ερευνητικής και επαγγελματικής δραστηριότητας, καθώς αποτελούν τις απαρχές της δυτικής σκέψης και λογοτεχνίας και των εκπαιδευτικών δομών που καθορίζουν το σημερινό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» αποτελεί μία καινοτόμο προσέγγιση με ιδιαίτερη έμφαση σε θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, όπως η δραματική ποίηση, η ρητορική, η Αλεξανδρινή φιλολογία, η παπυρολογία και η παλαιογραφία. Η διδασκόμενη χρήση νέων τεχνολογιών και πολυμέσων στην ερευνητική διαδικασία ανοίγει παράλληλα νέους ορίζοντες και δυνατότητες για τους σύγχρονους φιλολόγους. Το διδακτικό προσωπικό του Μεταπτυχιακού Προγράμματος αποτελείται από διακεκριμένους επιστήμονες τόσο από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσο και από άλλα Ελληνικά και ξένα ιδρύματα. Ελπίδα και σκοπός μας είναι ότι οι φοιτητές του μεταπτυχιακού μας προγράμματος θα βρουν σε αυτό τα απαραίτητα πνευματικά και ερευνητικά εφόδια, ώστε με την ολοκλήρωσή του να βρίσκονται στις επάλξεις της φιλολογικής έρευνας ως ολοκληρωμένοι επιστήμονες αλλά και στην πρακτική εφαρμογή της, ως ικανά στελέχη σε υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας.

                                                                                                           Η Συντονιστική Επιτροπή

Share This