Διδάσκοντες

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ

(ακ. έτος 2018-2019)

Στην Ειδίκευση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

 

Α. ΜΕΛΗ Δ.Ε.Π. ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 

Ελένη Βολονάκη, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Πεζογραφία”

(http://phil.uop.gr/images/cvs/volonaki.pdf )

 

Σοφία Καπετανάκη, Μόνιμη Επίκουρος Καθηγήτρια

στο γνωστικό αντικείμενο “Παλαιογραφία-Κωδικολογία-Εκδοτική”

(http://phil.uop.gr/images/cvs/kapetanaki.pdf )

 

Μαρία Ξέστερνου, Επίκουρος Καθηγήτρια 

στο γνωστικό αντικείμενο “Διδασκαλία φιλολογικών μαθημάτων με την εφαρμογή λογισμικού”

(http://phil.uop.gr/images/cvs/xesternou.pdf)

 

Γεωργία Ξανθάκη-Καραμάνου, Ομότιμη Καθηγήτρια

(http://www.g-xanthaki.gr/home.php)

 

Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Καθηγητής (αφυπηρετήσας Καθηγητής)
στο γνωστικό αντικείμενο “Αρχαία Ελληνική Φιλολογία: Δομή, Ύφος, Σχόλια των Ελληνικών Κειμένων”

(http://phil.uop.gr/images/cvs/konstantinopoulos.pdf)

 

 

Β. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ στο Π.Μ.Σ.

 

Φλώρα Μανακίδου, Καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

(https://helit.duth.gr/author/fmanakid/ )

 

Ανδρέας Φουντουλάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

(http://www.edc.uoc.gr/~ptpe/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=68 )

 

Κορνάρου Ελένη, Διδάκτωρ Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Μέλος ΣΕΠ/ΕΑΠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This