Μαθήματα Β΄Εξαμήνου

Υποχρεωτικά Μαθήματα

13Φ04 Αρχαία Ελληνική Τραγωδία (Αισχύλος-Σοφοκλής)

Ανδρέας Μαρκαντωνάτος, αναπληρωτής καθηγητής

Σκοπός του μαθήματος είναι η εμβάθυνση στη μελέτη της σοφόκλειας δραματουργίας μέσα από τη δειγματική ανάλυση είτε του τραγικού έργου Αἴας είτε του τραγικού έργου Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ.  Η ερμηνευτική προσπέλαση του επιλεγέντος  δράματος πλαισιώνεται από σύντομη εισαγωγή στα κυριότερα χαρακτηριστικά του σοφόκλειου θεάτρου, καθώς επίσης η προσέγγιση σημαντικών πτυχών του σχετικού μύθου συνοδεύεται από τη διεξοδική διερεύνηση πιθανών διακειμενικών και ειδολογικών συσχετισμών και μετασχηματισμών.  Η ερμηνευτική αποτίμηση του έργου θα ακολουθήσει την ευθύγραμμη πορεία της σκηνικής δράσης, σταθμεύοντας σε καίρια και κύρια επεισόδια και λυρικά άσματα, με στόχο την εξοικείωση των σπουδαστών με τους πυρηνικούς θεματικούς άξονες της θεατρικής πράξης και ευρύτερα με τον διεθνή κριτικό προβληματισμό, ο οποίος αναπτύχθηκε την τελευταία εικοσαετία αναφορικά με κεφαλαιώδη ζητήματα που άπτονται της πλοκής, του ήθους των χαρακτήρων και του πάθους των ρητορικών συγκρούσεων.  Οι φοιτητές παρακαλούνται να προμηθευθούν πριν από την έναρξη των παραδόσεων το αρχαίο κείμενο ή/και μία τουλάχιστον υπομνηματισμένη έκδοση του προταθέντος σοφόκλειου έργου.  Σκόπιμο είναι να τονιστεί ότι το έτερο μη διδαχθέν έργο θα εξεταστεί μόνο μεταφραστικά κατά τις γραπτές εξετάσεις του Β΄ Εξαμήνου.  Η ενδεικτική βιβλιογραφία που παρατίθεται πιο κάτω αποσκοπεί στο να αποτελέσει γόνιμη αφόρμηση, προκειμένου οι σπουδαστές να αναζητήσουν περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις στο πεδίο της μελέτης όχι μόνο του Αἴαντος και του Οἰδίποδοςἐπὶ Κολωνῷ του Σοφοκλή αλλά και γενικότερα του αττικού θεάτρου.

(α) Αἴας

Finglass, P. J. (2011), Sophocles: Ajax (Κέμπριτζ).

Finglass, P. J. (2012), ‘Ajax’, στο A. Markantonatos (επιμ.) (2012), Brill’s Companion to Sophocles (Λέιντεν & Βοστόνη) 59-72.

Garvie, A. F. (1998), Sophocles: Ajax (Γουόρμινστερ) [Ελληνική Μετάφραση: (2010), μτφρ. Ν. Τζένου, Εκδόσεις Καρδαμίτσα (Αθήνα)]

Hesk, J. (2003), Sophocles: Ajax (Λονδίνο).

Jebb, R. C. (1896), Sophocles: The Plays and Fragments, Part VII: Ajax (Κέμπριτζ).

Kamerbeek, J. (19632), Sophocles, the Plays, vol. 1: Ajax (Λέιντεν).

Λορεντζάτος, Π. (1932), Σοφοκλέους Αίας (Αθήνα).

Markantonatos, A. (2012), ‘Narratology of Drama: Sophocles the Storyteller’, στο A. Markantonatos (επιμ.) (2012), Brill’s Companion to Sophocles (Λέιντεν & Βοστόνη) 349-366.

Stanford, W. B. (1963), Sophocles: Ajax (Λονδίνο).

(β) Οἰδίπους ἐπὶ Κολωνῷ

Avezzù, G. & G. Guidorizzi (2008), Sofocle: Edipo a Colono (Μιλάνο & Ρώμη).

Hesk, J. (2012), ‘Oedipus at Colonus’, στο A. Markantonatos (επιμ.) (2012), Brill’s Companion to Sophocles (Λέιντεν & Βοστόνη) 167-189.

 

Jebb, R. C. (19003), Sophocles: The Plays and Fragments, Part II: The Oedipus Coloneus (Κέμπριτζ).

Kamerbeek, J. C. (1984), The Plays of Sophocles, Part VII: The Oedipus Coloneus (Λέιντεν).

Kelly, A. (2009), Sophocles: Oedipus at Colonus (Λονδίνο).

Markantonatos, A. (2002), Tragic Narrative: A Narratological Study of Sophocles’ Oedipus at Colonus (Βερολίνο & Νέα Υόρκη).

Markantonatos, A. (2007), Oedipus at Colonus: Sophocles, Athens, and the World (Βερολίνο & Νέα Υόρκη).

13Φ05 Ρήτορες και Αττικό Δίκαιο

Chris Carey, καθηγητής

 

 

 

 

Ελένη Βολονάκη, επίκουρη καθηγήτρια

ΣΤΟΧΟΙ

Στόχος του μαθήματος «Ρητορική» στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας  είναι η προσέγγιση της αρχαίας ελληνικής ρητορικής τέχνης και από θεωρητική και από πρακτική άποψη. Συνεπώς, οι στόχοι του μαθήματος είναι δύο, η γνώση του έργου των θεωρητικών διδασκάλων της ρητορικής τέχνης στην κλασική Αθήνα και η εμβάθυνση και εξέταση των λόγων που συνέθεσαν οι ρήτορες / λογογράφοι κατά τον 5ο και 4ο π.Χ. αι. για δικανικό, συμβουλευτικό και επιδεικτικό σκοπό.

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΥΛΗ

Οι φοιτητές θα μάθουν τα ρητορικά σχήματα, τεχνάσματα, επιχειρήματα, δομικά στοιχεία και είδη ρητορικού λόγου, ξεκινώντας από τη Ρητορική του Αριστοτέλη, όπου η προσέγγιση γίνεται καθαρά θεωρητικά με βάση τους ρητορικούς λόγους που είχαν συντεθεί κατά την κλασική περίοδο του 5ου και 4ου π.Χ. αι. Παράλληλα, οι φοιτητές θα εξερευνήσουν και θα εξετάσουν τα ρητορικά σχήματα και επιχειρήματα μέσα από την παρουσίαση και ανάλυση συγκεκριμένων ρητορικών λόγων μέσα στην τάξη, συγκρίνοντας και αντιπαραβάλλοντας τη χρήση των ρητορικών τόπων σε διάφορους ρήτορες αλλά και στα τρία είδη ρητορικών λόγων, τους δικανικούς, συμβουλευτικούς και επιδεικτικούς.

            Από την κατηγορία των δικανικών λόγων θα αναλύσουμε τους λόγους του Αντιφώντα, Κατά της μητρυιάς (ιδιωτική υπόθεση) και του Λυσία, Κατά Αλκιβιάδου (δημόσια υπόθεση). Από την κατηγορία των συμβουλευτικών λόγων θα αναλύσουμε αποσπάσματα από τους Φιλιππικούς λόγους του Δημοσθένη. Τέλος από την κατηγορία των επιδεικτικών λόγων θα εξετάσουμε τον Ολυμπιακό του Λυσία και αποσπάσματα από τους Επιταφίους του Λυσία, Δημοσθένη και Υπερείδη.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την αξιολόγηση του μαθήματος απαραίτητη είναι η συγγραφή και προφορική παρουσίαση εργασίας που θα επικεντρώνεται στη ρητορική ανάλυση και ερμηνεία ενός ρητορικού λόγου, με βιβλιογραφία που θα περιέχει τουλάχιστον ένα βιβλίο ή άρθρο ξενόγλωσσο και πέντε βιβλία ή άρθρα γραμμένα σε ελληνική γλώσσα.

13Φ06 Παπυρολογία-Παλαιογραφία

Σοφία Καπετανάκη, επίκουρη καθηγήτρια

 

Σύντομα περισσότερες πληροφορίες

Επιλογή ανάμεσα σε

13ΦΕ03 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία

Ελένη Βολονάκη, επίκουρος καθηγήτρια

Ευγενία Νικολαϊδου-Κυριανίδου, επίκουρος καθηγήτρια

 

Βάνα Νικολαΐδου-Κυριανίδου

Πλατωνική φιλοσοφία

Περίληψη του μαθήματος Με στόχο την κατανόηση των βασικών θέσεων της πλατωνικής φιλοσοφίας, θα επιχειρηθεί η συστηματική ανάγνωση της Πολιτείας, με γνώμονα τη σύνδεση των οντολογικών και επιστημολογικών αντιλήψεων του Πλάτωνα με τις απόψεις του για την άριστη πολιτεία. Σε αυτό το πλαίσιο, θα εξετασθεί η θεωρία των Ιδεών, ως των απολύτως γνωστών νοητών παραδειγμάτων. Υπό το φως αυτών των αναλύσεων, θα μελετηθεί η διάκριση μεταξύ φιλοσόφου και φιλοσόφου βασιλέα, καθώς και ο τρόπος θεμελίωσης της πλατωνικής ταξικής διαστρωμάτωσης. Στη βάση αυτών των προσεγγίσεων, θα διασαφηνισθεί ο ορισμός της πλατωνικής δικαιοσύνης ως καθολικά ισχύουσας οργανωτικής αρχής (οἰκειοπραγία – γεωμετρική ισότητα), όπως και θα εξετασθεί η προβληματική σχέση μεταξύ της πολιτικής δικαιοσύνης και της δικαιοσύνης ως πολιτικής αρετής. Συνακόλουθα, θα αναλύσουμε την πλατωνική ανθρωπολογία, στην οποία και θεμελιώνεται η θέση του Πλάτωνα υπέρ της απόλυτης ενότητας της πολιτικής κοινότητας και της κατάργησης της ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια, θα επιχειρηθεί, επίσης, η ανάδειξη της όλης πλατωνικής προβληματικής σε συνάρτηση με την παράδοση του φυσικού δικαίου, καθώς και με τη διάκριση μεταξύ τυραννίας και αυταρχικού πολιτεύματος.

Ενδεικτική βιβλιογραφία-Πλάτων (κα Νικολαΐδου-Κυριανίδου)

J. ANNAS, Εισαγωγή στην Πολιτεία του Πλάτωνα, μτφρ. Χ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ, Αθήνα 2006.

S. BENARDETE, Socrate’s Second Sailing On Plato’s Republic, Chicago, London 1989.

S. BLACKBURN, Πλάτωνος Πολιτεία. Η βιογραφία του σπουδαιότερου φιλοσοφικού διαλόγου, μτφρ. Δ.-Μ. ΒΟΥΒΑΛΗ, Αθήνα 2007

R.C. CROSS – A. D. WOOZLEY, Plato’s Republic. A Philosophical Commentary, London 1979. J. DERRIDA, Χώρα, μτφρ. Κ. ΚΟΡΟΜΠΙΛΗ. Επίμετρο: Βάνα ΝΙΚΟΛΑÏΔΟΥ-ΚΥΡΙΑΝΙΔΟΥ, Η πολιτική στη Χώρα του Τιμαίου, Αθήνα 2000.

M. DIXSAUT (dir.), Études sur la République de Platon. 1. De la justice. Éducation, psychologie. 2. De la science, du bien et des mythes, Paris 2005.

M.-P. EDMOND, Le Philosophe-roi. Platon et la politique, Paris 1991.

G. R. F. FERRARI, The Cambridge Companion to Plato’s Republic, Cambridge 2007.

G. KLOSKO, The Development of Plato’s Political Theory, Metuen, New York 1986

Α. NESCHKE-HENTSCHKE, Platonisme politique et théorie du droit naturel. Contributions à une archéologie de la culture politique européenne, Louvain-Paris 2003.

E. NICOLAÏDOU-KYRIANIDOU, Les fondements métaphysiques de la politique de Platon (Des premiers dialogues jusqu’à la République), Athènes 1992.

Vana NICOLAÏDOU-KYRIANIDOU, «La cité des frères : La polis parfaite de Platon et la Jérusalem du Christianisme», στον τόμο: Α. ΒRESSON et alii, Parenté et société dans le monde grec de l’Antiquité à l’Âge moderne (colloque international. Volos (Grèce) 19-20-21 juin 2003, Bordeaux, 2006, σελ. 237-269.

N. PAPPAS, Πολιτεία του Πλάτωνα. Ένας οδηγός ανάγνωσης, μτφρ. Δ. ΠΑΠΑΓΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, Αθήνα 2003

C. D. C. REEVE, Philosopher-Kings. The Argument of Plato’s Republic, Princeton New Jersey 1988.

S. ROSEN, Plato’s Repubic. A study, New Haven, London 2005.

M. SCHOFIELD, Plato. Political Philosophy, Oxford 2006. L. STRAUSS, Φυσικό δίκαιο και ιστορία, μτφρ. Σ. ΡΟΖΑΝΗΣ-Γ. ΛΥΚΙΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ, Αθήνα 1988.

L. STRAUSS, The City and Man, Virginia 1964

A.E. TAYLOR, Πλάτων. Ο άνθρωπος και το έργο του, μτφρ. Ι. ΑΡΖΟΓΛΟΥ, Αθήνα 1990

G. VLASTOS, Πλατωνικές μελέτες, μτφρ. Ι. ΑΡΖΟΓΛΟΥ, Αθήνα 1994.

N. P. WHITE, A companion to Plato’s Republic, Indianopolis, Cambridge 1979.

Βλ. και πρόσθετη πλατωνική βιβλιογραφία στον ιστοτόπο της International Plato Society ; http://platosociety.org/plato-bibliography

ή

13ΦΕ04 Αλεξανδρινή Ποίηση (Θεόκριτος, Καλλίμαχος, Απολλώνιος Ρόδιος)

Χρήστος Τσαγγάλης, καθηγητής

Γεώργιος Βασίλαρος, αναπληρωτής καθηγητής

Γεώργιος Βασίλαρος

Σκοπός των τριών πρώτων παραδόσεων του επιλεγόμενου μαθήματος «Αλεξανδρινή ποίηση» είναι α) η παρουσίαση και συζήτηση των βασικών χαρακτηριστικών της ελληνιστικής εποχής και λογοτεχνίας και β) η εξοικείωση με τη λόγια ποίηση αυτής της εποχής, μέσω της μελέτης επιλεγμένων αποσπασμάτων του νεωτερικού έπους του Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικά. Ειδικότερα θα σχολιάσουμε επιγραμματικά τις έννοιες «αλεξανδρινός» και «ελληνιστικός», τις προϋποθέσεις, τις αφετηρίες και το περιβάλλον της νέας αυτής εποχής, τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνιστικής ποίησης και το πώς οι ποιητές αυτής της εποχής πέτυχαν να καθιερώσουν νέες, πιο σύνθετες μορφές λογοτεχνικής γραφής και ανάγνωσης. Τέλος θα ασχοληθούμε με τον λόγιο ποιητή Απολλώνιο Ρόδιο και κυρίως με ποιο τρόπο κατόρθωσε να συνδυάσει στο μυθολογικό του έπος την επική σύμβαση με την ελληνιστική τεχνοτροπία, την πολυμάθεια με την ποιητική ευαισθησία. Και τούτο θα επιχειρήσουμε να το αποδείξουμε μέσω της ερμηνείας τριών αποσπασμάτων από το πρώτο και τρίτο βιβλίο των Αργοναυτικών: 1.536-558: «η Αργώ ανοίγει πανιά», 1.1153-1171: «ο Ηρακλής σπάει το κουπί του» και 3.744-824: «το δίλημμα της Μήδειας».

Χρήστος Τσαγγάλης

Στόχος του μεταπτυχιακού αυτού μαθήματος είναι η ουσιαστικότερη γνωριμία των φοιτητών με την ελληνιστική ποίηση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου προβλέπεται:

Α. η μελέτη συγκεκριμένων αποσπασμάτων από την ποίηση του Καλλίμαχου και του Θεόκριτου

Β. η εξοικείωση των φοιτητών με τα βασικά προβλήματα της έρευνας

Γ. η μελέτη του πολιτικού, κοινωνικού, και πολιτιστικού περιβάλλοντος της ελληνιστικής εποχής μέσα στο οποίο διαμορφώθηκε η ελληνιστική ποίηση

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ-ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ

Παράδοση 1:

Ι. ΚΕΙΜΕΝΟ:

Καλλίμ. Αίτια, απ. 1 (Απάντησις εις Τελχίνας)

Παραδόσεις 2-3:

Καλλίμ. Ακόντιος και Κυδίππη (αππ. 67 και 75)

Παραδόσεις 4-5:

Καλλίμ. Ύμνος εις Δία (Ύμνος 1)

Παράδοση 6:

Καλλίμ. Επιγράμματα (αρ. έκδ. Hopkinson): 1, 2, 17, 18, 25, 26, 27

Παραδόσεις 7-8:

Θεόκρ. Ειδύλλιο 10 (Εργαστίναι ή Θερισταί)

Παραδόσεις 9-10:

Θεόκρ. Ειδύλλιο 11 (Κύκλωψ)

 

Μελέτη:

Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνονται από την επιλογή βιβλιογραφίας που ακολουθεί τα εξής κεφάλαια:

1 (M. Fantuzzi – R. Hunter): κεφ. 1-2, 4 και 7

 1. Τα εισαγωγικά κεφάλαια για τον Καλλίμαχο και τον Θεόκριτο από το βιβλίο του N. Hopkinson
 2. (Hutchinson): κεφ. 2 και 4
 3. (Μανακίδου και Σπανουδάκης): κεφ. 3-4, 7

Η εξέταση θα περιλαμβάνει και ερωτήσεις ανάπτυξης για θέματα που άπτονται του υλικού που περιλαμβάνεται στα προαναφερθέντα κεφάλαια.

Γεώργιος Βασίλαρος

ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΡΟΔΙΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

Ι.    Εκδόσεις και μεταφράσεις των Αργοναυτικών

ARDIZZONI, A. 1958. Apollonio Rodio. Le Argonautiche, libro III. Testo, traduzione e commentario, Bari.

ARDIZZONI, A. 1967. Apollonio Rodio. Le Argonautiche, libro I. Testo, traduzione e commentario, Roma.

ΒΑΣΙΛΑΡΟΣ, Γ. 2004. Απολλωνίου Ροδίου Αργοναυτικών Α’. Εισαγωγή, αρχαίο κείμενο, μετάφραση, σχόλια (Ακαδημία Αθηνών, Βιβλιοθήκη Α. Μανούση 6), Αθήναι.

DRÄGER, P. 2002. Apollonios von Rhodos. Die Fahrt der Argonauten, Griechisch / Deutsch (hrsg. übersetzt und kommentiert), Stuttgart.

FRÄNKEL, H. 1961. Apollonii Rhodii Argonautica, Oxford.

GILLIES, M. 1928. The Argonautica of Apollonius Rhodius. Book III. Edited with Introduction and Commentary, Cambridge.

GLEI, R. – NATZEL-GLEI, S. 1996. Apollonios von Rhodos. Das Argonauten­epos. (hrsg. über­setzt und erläutert), 2 τόμοι, Darmstadt.

GREEN, P. 1997. The Argonautica by Apollonios Rhodios. Translated, with Introduction, Commentary and Glossary, Berkeley.

HUNTER, R. 1989. Apollonius of Rhodes: Argonautica Book III, Cambridge.

HUNTER, R. 1993. Apollonius of Rhodes. Jason and the Golden Fleece (The Argonautica), Translated, with Introduction and Explanatory Notes, Oxford.

HUNTER, R, 2015. Apollonius of Rhodes: Argonautica Book IV, Cambridge.

LIVREA, E. 1973. Apollonii Rhodii Argonauticon liber quartus, Introduzione, testo critico, traduzione e commento, Firenze.

MOONEY, G. W. 1912. The Argonautica of Apollonius Rhodius. Edited with Introduction and Commentary, Dublin.

PADUANO, G. – FUSILLO, M. 1986. Apollonio Rodio. Le Argonautiche. Introduzione e commento di G. Paduano e M. Fussillo, traduzione di G. Paduano, Milano.

RACE, W.H. 2008. Apollonius Rhodius, Argonautica, edited and translated, Cambridge/Mass. – London.

SEATON, R.C. 1912. Apollonius Rhodius, The Argonautica, with an English Translation, Cambridge/Mass – London.

VIAN, F. 1974 (19762). Apollonios de Rhodes, Argonautiques. Τome I: Chants I-II. Texte établi et commenté par F.V. et traduit par É. Delage, Paris.

VIAN, F. 1980 (19932). Apollonios de Rhodes. Argonautiques. Tome II: Chant III. Texte établi et commenté par F.V. et traduit par É. Delage, Paris.

VIAN, F. 1981 (19962). Apollonios de Rhodes. Argonautiques. Tome III: Chant IV. Texte établi et commenté par F.V. et traduit par É. Delage et F.V., Paris.

 

ΙΙ. Λοιπή βιβλιογραφία

 

ALBIS, R.V. 1996. Poet and Audience in the Argonautica of Apollonius, Lanham.

BERKOWITZ, G. 2004. Semi-Public Narration in Apollonius’ Argonautica (Hellenistica Groningana 8), Leuven.

BEYE, C. R. 1982. Epic and Romance in the Argonautica of Apollonius, Carbondale.

CAMPBELL, M. 1981. Echoes and Imitations of Early Epic in Apollonius Rhodius (Mnemosyne Suppl. 72), Leiden.

CAMPBELL, M. 1983. Index Verborum in Apollonium Rhodium, Hildesheim-Zürich-New York.

CAMPBELL, M. 1994. A Commentary on Apollonius Rhodius III 1-417 (Mnemosyne Suppl. 141), Leiden.

CLARE, R.J. 2009. The Path of Argo. Language, Imagery and Narrative in the Argonautica of Apollonius Rhodius, Cambridge.

CLAUSS, J. J. 1993. The Best of the Argonauts: the Redefinition of the Epic Hero in Book One of Apollonius’ Argonautica, Berkeley-Los Angeles-Oxford.

DE FOREST, M. M. 1994. Apollonius’ Argonautica: A Callimachean Epic (Mnemosyne Suppl. 142), Leiden.

DRÄGER, P. 1993. Argo Passimelousa: Der Argonautenmythos in der griechischen und römischen Literatur (Palingenesia 43), Stuttgart.

DRÄGER, P. 2001. Die Argonautika des Apollonios Rhodios. Das zweite Zorn-Epos der griechischen Literatur (Beiträge zur Altertumskunde 158), München-Leipzig.

EICHGRÜN, E. 1961. Kallimachos und Apollonios Rhodios, Diss. Berlin.

FANTUZZI, M. 1988. Ricerche su Apollonio Rodio, Roma.

FRÄNKEL, H. 1968. Noten zu den Argonautika des Apollonios, München.

FUSILLO, M. 1985. Il tempo delle Argonautiche, Roma.

GUMMERT, P. H. 1992. Die Erzählstruktur in den Argonautika des Apollonios Rhodios (Europäische Hochschulschriften 15/60), Frankfurt a.M.

ΗÄNDEL, P. 1954. Beobachtungen zur epischen Technik des Apollonios Rhodios (Zetemata 7), München.

HARDER, M. A. – REGTUIT, R. F. – WAKKER, G. C. (eds.). 2000. Apollonius Rhodius (Hellenistica Groningana 4), Leuven.

HERTER, H. 1956. «Bericht über die Literatur zur hellenistischen Dichtung seit dem Jahre 1921, II: Apollonios von Rhodos», Bursians Jahresbericht 285 (1944/1955), Göttingen, 213-410.

HUNTER, R. 1993. The Argonautica of Apollonius: Literary Studies, Cambridge.

HURST, A. 1967. Apollonios de Rhodes, manière et cohérence: contribution à l´étude de l´esthétique alexandrine, Rome-Genéve.

JACKSON, S. 1993. Creative Selectivity in Apollonius’ Argonautica, Amsterdam.

KNIGHT, V. 1995. The Renewal of Epic. Responses to Homer in the Argonautica of Apollonius (Mnemosyne Suppl. 152), Leiden-Hildesheim-New York.

KÖHNKEN, A. 1965. Apollonios Rhodios und Theokrit. Die Hylas- und Amykosgeschichten beider Dichter und die Frage der Priorität (Hypomnemata 12), Göttingen.

KYRIAKOU, P. 1995. Homeric hapax legomena in the Argonautica of Apollonius Rhodius: A literary Study (Palingenesia 54), Stuttgart.

LEVIN, D. N.1971. Apollonius’Argonautica Re-examined. I: The Neglected First and Second Books (Mnemosyne Suppl. 13), Leiden.

MORI, A. 2008. The Politics of Apollonius Rhodius‘ Argonautica, Cambridge.

NATZEL, S.A. 1992. Κλέα γυναικῶν: Die Frauen in den Argonautika des Apollonios Rhodios (Bochumer Altertumswissenschaftliches Colloquium 9), Trier.

NELIS, D. 2001. Vergil’s Aeneid and the Argonautica of Apollonius Rhodius, Leeds.

NYBERG, L. 1992. Unity and Coherence: Studies in Apollonius Rhodius´ Argonautica and the Alexandrian Epic Tradition, Lund.

PAPANGHELIS, T. D. – RENGAKOS, A. (eds.). 2008. Brill’s Companion to Apollonius Rhodius, Second, Revised Edition, Leiden-Boston-Köln.

PIETSCH, C. 1999. Die Argonautika des Apollonios von Rhodos: Untersuchungen zum Problem der einheitlichen Konzeption des Inhalts, (Hermes Einzelschr. 80), Stuttgart.

RENGAKOS, A. 1992. «Zur Biographie des Apollonios von Rhodos», WS 105, 39-67.

RENGAKOS, A. 1994. Apollonios Rhodios und die antike Homererklärung (Zetemata 92), München.

SCHAAF, I. 2014. Magie und Ritual bei Apollonios Rhodios, Berlin

SCHERER, B. 2006. Mythos, Katalog und Prophezeiung. Studien zu den Argonautika des Apollonios Rhodios (Palingenesia 87), Stuttgart.

STOESSL, F. 1941. Apollonios Rhodios: Interpretation zur Erzählungskunst und Quellen–verwertun, Berlin-Leipzig.

THALMANN, W.G. 2011. Apollonius of Rhodes and the Spaces of the Hellenism, Oxford.

THIEL, K. 1993. Erzählung und Beschreibung in den Argonautika des Apollonios Rhodios (Palingenesia 45), Stuttgart.

VASILAROS, G. N. 1993. Der Gebrauch des Genetivus absolutus bei Apollonios Rhodios im Verhältnis zu Homer (Bibliothek Sophia Saripolos 91), Athen.

WENDEL. C. 1935. Scholia in Apollonium Rhodium vetera, Berlin.

WILLIAMS, M. F. 1991. Landscape in the Argonautica of  Apollonius Rhodius (Studien zur klassischen Philologie 63), Frankfurt a.M.-Bern-New York.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  & ΠΟΙΗΣΗ

Bugh, G.R. (ed.), The Cambridge Companion to the Hellenistic World, Cambridge 2006

Bulloch, A.W. et alii, Images and Ideologies: Self-definition in the Hellenistic World, (Hellenistic Culture and Society 12), Berkeley – Los Angeles 1993

Canfora, L., Ελληνισμός. Ερμηνεία της Αλεξανδρινής εποχής, μτφρ. Σ. Μαρκέτος, Αθήνα 1992

Clauss, J.J & Cuypers, M. (eds.), A Companion to Hellenistic Literature, Malden, MA – Oxford 2010

Easterling, P.E. & Knox, B.M.W., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Ν. Κονομής κ. ά., Αθήνα 19942, σσ. 712-813.

Erskine, A. (ed.), A Companion to the Hellenistic World, Oxford: Blackwell 2005

Fantuzzi, M. – Hunter, R., Ο Ελικώνας και το Μουσείο. Η Ελληνιστική ποίηση από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την εποχή του Αυγούστου, μτφρ. Δ. Κουκουζίκα & Μ. Νούσια, Αθήνα 2005.

Fraser, P.M., Ptolemaic Alexandria, Oxford, 3 τόμ., 1972

Gehrke, H.-J., Ιστορία του Ελληνιστικού κόσμου, μτφρ. Α. Χανιώτης, Αθήνα 2000

Gutzwiller, K., A Guide to Hellenistic Literature, Malden, M.A 2007

Harder, M.A. et alii, Genre in Hellenistic Poetry (Hellenistica Groningana 3), Groningen 1998

Harder, M.A. et alii, Hellenistic Poetry in Context (Hellenistica Groningana 20), Leuven 2014

Hopkinson, N., Ανθολογία Ελληνιστικής Ποίησης, μτφρ. Α. Τάτση, Αθήνα 2006

Hunter, R., «Ελληνιστική περίοδος», στο: H.-G. Nesselrath (επιμ.), Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία. Τόμος Α΄, μτφρ. Ι. Αναστασίου, Ι. Βάσσης κ.ά., Αθήνα 2003, σσ. 249-271

Hunter R., Rengakos A., Sistakou, E. (eds.), Hellenistic Studies at a Crossroads: Exploring Texts, Contexts and Metatexts (Trends in Classics, suppl. vol. 25), Berlin – Boston 2014

Hutchinson, G.O., Η Ελληνιστική Ποίηση, μτφρ. Λ. Χατζηκώστα, Αθήνα 2007

Körte, A. – Händel, P., Die hellenistische Dichtung, Stuttgart 19602

Lesky, A., Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, μτφρ. Αγ. Τσοπανάκης, Θεσσαλονίκη 19905, σσ. 882-1104

Μανακίδου, Φ. & Σπανουδάκης, Κ. (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα: Συνέχεια και νεωτερισμός στην Ελληνιστική Ποίηση, Αθήνα 2008

Παπαγγελής, Θ., Η Ποιητική των Ρωμαίων «Νεωτέρων», Αθήνα 1994

Stephens, S., Seeing Double:  Intercultural Poetics in Ptolemaic Alexandria (Hellenistic

Culture and Society 37), Berkeley-Los Angeles 2003

Weber, G., Dichtung und höfische Gesellschaft. Die Rezeption von Zeitgeschichte am Hof der ersten drei Ptolemäer (Hermes Einzelschriften 62), Stuttgart 1993

Webster, T.B.L., Hellenistic Poetry and Art, London 1964

Wilamowitz-Moellendorff, U. von, Hellenistische Dichtung in der Zeit des Kallimachos, 2 τόμ., Berlin 1924.

Zanker, G., Realism in Alexandrian Poetry: A Literature and its Audience, London 1987

Zanker, G., Modes of Viewing in Hellenistic Poetry, Madison 2004.

ΕΙΔΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ: Lexikon des Hellenismus, hrsg. von H.H. Schmitt und E. Vogt, Wiesbaden 2005

 

Χρήστος Τσαγγάλης

*ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ Ανθολογία Ελληνιστικής Ποίησης του Neil Hopkinson, εκδ. Μεταίχμιο, μετάφρ. Ά. Τάτση, επιμ. Χ. Τσαγγάλης. Αθήνα 2006.

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

 1. M. Fantuzzi – R. Hunter, Ο Ελικώνας και το Μουσείο. Η ελληνιστική ποίηση από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την εποχή του Αυγούστου, εκδ. Πατάκη, μετάφρ. Δ. Κουκουζίκα και Μ. Νούσια, επιμ. Θ. Παπαγγελής και Α. Ρεγκάκος. Αθήνα 2002.
 2. N. Hopkinson, Ανθολογία Ελληνιστικής Ποίησης, εκδ. Μεταίχμιο, μετάφρ. Ά. Τάτση, επιμ. Χ. Τσαγγάλης. Αθήνα 2006.
 3. G. Hutchinson, Ελληνιστική ποίηση, εκδ. Καρδαμίτσα, μετάφρ. Λ. Χατζηκώστα. Αθήνα 2007.
 4. Φ. Μανακίδου και Κ. Σπανουδάκης (επιμ.), Αλεξανδρινή Μούσα: συνέχεια και νεωτερισμός στην ελληνιστική ποίηση, εκδ. Gutenberg. Αθήνα 2008.
 5. Παγωνάρη-Αντωνίου, Π. (επιμ.). Καλλιμάχου επιγράμματα. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια, εκδ. Καρδαμίτσα. Αθήνα 1997.
 6. Θ. Παπαγγελής, Η ποιητική των Ρωμαίων «Νεωτέρων». Προϋποθέσεις και προεκτάσεις, εκδ. ΜΙΕΤ. Αθήνα 1994.
 7. Ε. Σιστάκου, Η Γεωγραφία του Καλλίμαχου και η νεωτερική ποίηση των ελληνιστικών χρόνων, εκδ. ΜΙΕΤ. Αθήνα 2005.
 8. Ε. Σιστάκου, Η άρνηση του έπους: όψεις του Τρωικού μύθου στην ελληνιστική ποίηση, εκδ. Πατάκη. Αθήνα 2004.
Share This