Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) κατά τη χρονική περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.

Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κάθε εξάμηνο από τη Συντονιστική Επιτροπή και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. Πέραν των προθεσμιών, καμία δήλωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Share This