Δηλώσεις Μαθημάτων

Οι φοιτητές οφείλουν να δηλώνουν στην Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλα τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) κατά τη χρονική περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.

Η ακριβής ημερομηνία καθορίζεται κάθε εξάμηνο από τη Συντονιστική Επιτροπή και ανακοινώνεται από τη Γραμματεία. Πέραν των προθεσμιών, καμία δήλωση δεν θα γίνεται αποδεκτή.

Επικοινωνία

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Αρχαία Ελληνική Φιλολογία" Παλαιό Στρατόπεδο/ Ανατολικό Κέντρο 24100 Καλαμάτα τηλ. 27210-65119
Share This