Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
“Αρχαία Ελληνική Φιλολογία” 
Παλαιό Στρατόπεδο/Ανατολικό Κέντρο 
24100 Καλαμάτα 

τηλ. 27210-65132

fax: 27210-65112

e-mail:
agl-phil@uop.gr

Share This