Επικοινωνία

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 
«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» 
Παλαιό Στρατόπεδο/Ανατολικό Κέντρο 
24100 Καλαμάτα 

τηλ. 27210-65119

fax: 27210-65112

e-mail:
class-phil@uop.gr

Share This