Προσφερόμενα Μαθήματα

Υποχρεωτικά Μαθήματα

13Φ01 Εισαγωγή και Ιστορία της Κλασσικής Φιλολογίας –Μεθοδολογία Έρευνας  (9 ΠΜ*)

13Φ02 Επική Ποίηση (7 ΠΜ)

13Φ03 Ιστοριογραφία (7 ΠΜ)

13Φ04 Δραματική Ποίηση –Τραγωδία (Αισχύλος-Σοφοκλής) (8 ΠΜ)

13Φ05 Ρητορική (7 ΠΜ)

13Φ06 Παλαιογραφία –Κωδικολογία (8 ΠΜ)

13Φ07 Δραματική Ποίηση –Κωμωδία (Αριστοφάνης, Μέση Κωμωδία –Μένανδρος) (8 ΠΜ)

13Φ08 Ιστορία και Κριτική των Κειμένων –Η Αλεξανδρινή Περίοδος: εκπρόσωποι, γραμματικοί και σχολιαστές (8 ΠΜ)

13Φ09 Εκπαιδευτικά Λογισμικά για την Αρχαία Ελληνική Φιλολογία – Σύγχρονες Τάσεις στην Κλασσική Φιλολογία (Πρόσληψη-Αφηγηματικές Τεχνικές) (6 ΠΜ)

Μαθήματα Επιλογής

13ΦΕ01 Λυρική Ποίηση (7 ΠΜ)

13ΦΕ02 Το Ύφος του Αρχαίου Ελληνικού Λόγου (7ΠΜ)

13ΦΕ03 Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (7ΠΜ)

13ΦΕ04 Παπυρολογία (7ΠΜ)

13ΦΕ05 Δραματική Ποίηση Ευριπίδης (6ΠΜ)

13ΦΕ06 Κείμενα Ύστερης Αρχαιότητας (6 ΠΜ)

Διπλωματική Εργασία

Διπλωματική Εργασία (30 ΠΜ)

*ΠΜ=Πιστωτικές Μονάδες

Share This