Παρακαλούνται οι φοιτητές της ειδίκευσης «Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας», οι οποίοι ανακηρύχθηκαν πτυχιούχοι χωρίς να παραστούν στην τελετή ορκωμοσίας, να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας για  τις λεπτομέρειες που αφορούν την παραλαβή του πτυχίου τους.

Share This