Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται  οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  πληρούν  τις προϋποθέσεις  για  τη λήψη  του  πτυχίου  και  επιθυμούν  να  ορκισθούν,  να υποβάλουν  αίτηση  ορκωμοσίας  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  Φιλολογίας έως την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.

Η αίτηση ορκωμοσίας γίνεται:

  • αυτοπροσώπως ή  με  εξουσιοδότηση,  με  βεβαιωμένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή,
  • ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας καθώς και
  • ταχυδρομικά.

Την αίτηση ορκωμοσίας μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου

β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο)

γ) κάρτα σίτισης (όσοι έχουν)

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα, 19 Ιουνίου 2017.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ώρα ορκωμοσίας.

Share This