Πρόσκληση  

Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά σας προσκαλούμε να παραστείτε στη διάλεξη του διακεκριμένου Καθηγητή του Πανεπιστημίου του Michigan, Ann Arbor, κ. Richard Janko με θέμα: «Πώς ανασυνθέτομε έναν πάπυρο από το Ερκολάνο», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Μαρτίου 2014 και ώρα 19:00

στο Αμφιθέατρο της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η διάλεξη οργανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Αρχαία Ελληνική Φιλολογία» και «Ηθική Φιλοσοφία».

Με ιδιαίτερη τιμή

Η Κοσμήτωρ

της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών

Καθηγήτρια Ευρυδίκη Αντζουλάτου – Ρετσίλα

Η Πρόεδρος

του Τμήματος Φιλολογίας

Καθηγήτρια Γεωργία Ξανθάκη – Καραμάνου

 

 

 

 

Share This