Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Καλούνται  οι  μεταπτυχιακοί φοιτητές, που  πληρούν  τις προϋποθέσεις  για  τη λήψη  του  πτυχίου  και  επιθυμούν  να  ορκισθούν,  να υποβάλουν  αίτηση  ορκωμοσίας  στη  Γραμματεία  του  Τμήματος  Φιλολογίας έως την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017.

Η αίτηση ορκωμοσίας γίνεται:

  • αυτοπροσώπως ή  με  εξουσιοδότηση,  με  βεβαιωμένο  το  γνήσιο  της  υπογραφής του εξουσιοδοτούντος από οποιαδήποτε Δημόσια Αρχή,
  • ηλεκτρονικά στο email της Γραμματείας καθώς και
  • ταχυδρομικά.

Την αίτηση ορκωμοσίας μπορείτε να κατεβάσετε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν:

α) φοιτητική ταυτότητα-δελτίο φοιτητικού εισιτηρίου

β) βιβλιάριο υγείας (όσοι είναι ασφαλισμένοι στο Πανεπιστήμιο)

γ) κάρτα σίτισης (όσοι έχουν)

Η ορκωμοσία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Μαρτίου 2017.

Θα ακολουθήσει ανακοίνωση με την ώρα ορκωμοσίας.

Share This