«Δημόσιος Βίος . Πρωτοβουλία και Συλλογικότητα . Ηθικές, Πολιτικές και Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις» 

Σας προσκαλούμε την Κυριακή 15 Ιουνίου 2014 και ώρα 11:30
στο Αμφιθέατρο
της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών και Πολιτισμικών Σπουδών
«Νικόλαος Πολίτης»
Οι μεταπτυχιακοί Φοιτητές των Προγραμμάτων:
1.Διαπανεπιστημιακό και Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ηθική Φιλοσοφία»
2.Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», Κατεύθυνση «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»
3.Διακρατικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΙ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο
«Ανάπτυξη δεξιοτήτων εκπαιδευτικών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση για την διαχείριση
προβλημάτων σε μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες
και στις οικογένειές τους»

Αφίσσα 

Πρόσκληση και Πρόγραμμα

Share This