Σας καλούμε σε μια ενημερωτική συνέλευση το Σάββατο 22 Μαρτίου 2014 και ώρα 13:00-13:30 στην Αίθουσα Σταματάκου. Θα γίνεται διάλειμμα εκείνη την ώρα, όπως έχει συζητηθεί με τους καθηγητές.

Εκ μέρους των εκπροσώπων των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ειρήνης Κουρτέση και Πατρός Φίλιππου Χαμαργιά

Share This